Starta Aktiebolag

Köpa färdigt eller bilda nytt.
Köpa lagerbolag Ett lagerbolag är ett redan registrerat aktiebolag som bara registrerats för att säljas vidare och har således aldrig bedrivit verksamhet eller rörelse. Fördelen med att köpa ett lagerbolag mot att nybilda ett aktiebolag är att lagerbolaget redan är registrerat och har ett organisationsnummer. Du kan börja verksamheten direkt och behöver inte invänta Bolagsverkets […]
Hur gör man?
  • Maila eller posta din beställning till Athena Bolagstjänst AB.

Det går även
  • att beställa ditt bolag direkt här på hemsidan.


Avveckla Verksamheten

Likvidera eller snabb avveckla.
Frivillig likvidation av aktiebolag Att likvidera ett aktiebolag tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra och är ett sätt för aktieägarna att avsluta sitt bolag. Genom likvidation försvinner också bolagets åtaganden för gott. Bolagets tillgångar omvandlas till pengar, skulderna betalas och allt eventuellt överskott utskiftas till aktieägarna först när likvidationen är avslutad och bolaget är […]
Hur gör man?
  • Maila eller posta din beställning till Athena Bolagstjänst AB.

Det går även
  • att beställa ditt bolag direkt här på hemsidan.


Övriga Ärenden

För andra aktiebolagstjänster.
Övriga ärenden Vi kan bistå med de flesta ändringar i ditt aktiebolag. Behöver du därför hjälp med övriga aktiebolagstjänster såsom alla typer av ändringar, styrelse- och bolagsordningsändringar, emission, fusioner etc, kontakta oss för mer information och priser. Verklig huvudman Numera måste alla bolag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Anmälan är ett led i Europaparlamentets penningtvättsdirektiv […]
Hur gör man?
  • Maila eller posta din beställning till Athena Bolagstjänst AB.

Det går även
  • att beställa ditt bolag direkt här på hemsidan.