Avveckla Verksamheten

Likvidera eller snabb avveckla.

Frivillig likvidation av aktiebolag

Att likvidera ett aktiebolag tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra och är ett sätt för aktieägarna att avsluta sitt bolag. Genom likvidation försvinner också bolagets åtaganden för gott.

Bolagets tillgångar omvandlas till pengar, skulderna betalas och allt eventuellt överskott utskiftas till aktieägarna först när likvidationen är avslutad och bolaget är upplöst. Vi tar hand om bolaget under hela likvidationstiden.

I våra fasta priser ingår allt såsom erforderliga dokument, konsultation, registreringsavgifter , års- och slutredovisning samt deklaration. Utöver grundpriset kan ett fast arvode tillkomma för extra bokslut och deklaration om likvidationen sträcker sej över två eller fler räkenskapsperioder. Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

 

Snabbavveckling

Vid en snabbavveckling köper vi ditt vilande bolag och avvecklar det sedan genom en frivillig likvidation.

Ett alternativ om du vill ha dina pengar snabbt. Du får betalt så snart avtalet är påtecknat och villkoren är uppfyllda och du behöver sedan inte bry dej om bolaget och avvecklingen, den tar vi hand om. Vi har ett fast pris för bolag med ett eget kapital upp till 300.000 kronor, utöver det. Kontakta oss för mer information och prisuppgift

 

Likvidation ekonomisk förening

Att likvidera en ekonomisk förening tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra och är ett sätt för medlemmarna att avsluta föreningen. Genom likvidation försvinner också föreningens åtaganden för gott. Särskild hänsyn måste här tas till vad som är föreskrivet i föreningens stadgar samt föreningslagen. Föreningens tillgångar omvandlas till pengar, skulderna betalas samt eventuellt överskott skiftas ut först när likvidationen är avslutad och föreningen är upplöst. Vi tar hand om föreningen under hela likvidationstiden.

I våra fasta priser ingår allt såsom erforderliga dokument, konsultation, registreringsavgifter, års- och slutredovisning samt deklaration.

Utöver grundpriset kan ett fast arvode tillkomma för extra bokslut och deklaration om likvidationen sträcker sej över två eller fler räkenskapsperioder. Kontakta oss för mer information och prisuppgift