Starta Aktiebolag

Köpa färdigt eller bilda nytt.

Köpa lagerbolag

Ett lagerbolag är ett redan registrerat aktiebolag som bara registrerats för att säljas vidare och har således aldrig bedrivit verksamhet eller rörelse.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag mot att nybilda ett aktiebolag är att lagerbolaget redan är registrerat och har ett organisationsnummer. Du kan börja verksamheten direkt och behöver inte invänta Bolagsverkets registrering.

Våra lagerbolag går under namnet AMIGO och bildas med ett aktiekapital om 25.000 kr i pengar. Önskar ni ett högre aktiekapital i samband med lagerbolagsköpet, ökar vi aktiekapitalet kostnadsfritt genom nyemission.

I våra fasta priser ingår allt såsom erforderliga dokument, konsultation, registreringsavgifter , aktiebrev, aktiebok och bolagspärm.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

 

Bilda nytt bolag

Den som önskar starta ett nytt aktiebolag kan göra det genom att nybilda bolaget. En kapitalinsats om minst 25.000 kronor krävs och den kan betalas antingen med pengar eller genom att tillskjuta egendom (apportegendom) till bolaget.

Bolaget får sitt organisationsnummer och registrerade företagsnamn först den dag Bolagsverket registrerar bolaget och det går inte att bedriva verksamhet innan dess.

 Fördelen med att välja aktiebolag som företagsform är att du som aktieägare inte har något personligt ansvar för bolagets skulder.

I våra fasta priser ingår allt såsom erforderliga dokument, konsultation, registreringsavgifter, aktiebrev, aktiebok och bolagspärm.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.