Övriga Ärenden

För andra aktiebolagstjänster.

Övriga ärenden

Vi kan bistå med de flesta ändringar i ditt aktiebolag.

Behöver du därför hjälp med övriga aktiebolagstjänster såsom alla typer av ändringar, styrelse- och bolagsordningsändringar, emission, fusioner etc, kontakta oss för mer information och priser.

Verklig huvudman

Numera måste alla bolag anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Anmälan är ett led i Europaparlamentets penningtvättsdirektiv från 2015 och syftar till att banker och Finanspolisen ska kunna
ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, vilket i förlängningen ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är behörig företrädare för aktiebolaget som ska anmäla verklig huvudman på Bolagsverket. Även ombud kan anmäla verklig huvudman om behörig företrädare gett ombudet fullmakt att göra detta.

I anmälan ska man ange vem eller vilka som är verklig huvudman enligt aktieboken, hur stor andel i procent av totala antalet röster personen har, om det i aktieboken finns personer som är närstående till varandra samt om någon av dessa har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Anmälan ska göras till Bolagsverket inom 4 veckor från registreringen av aktiebolaget. Behöver du hjälp med denna anmälan, kontakta oss för information och prisuppgift.