Avveckla verksamheten

Beställningsformulär

  • Maila även en kopia av registreringsbevis samt aktuell balans- och resultaträkning till info@athenabolagstjanst.se. Vi kommer att behöva ännu mer uppgifter och dokumentation senare enligt en separat förteckning som skickas tillsammans med handlingarna för likvidationen.
 

Verifiera att jag inte är en robot.